Virke: Folk må ta i bruk næringene som åpner

foto