Kraftig utslippsfall i 2020 får liten effekt på klimaendringene

foto