NHO-sjef ønsker likebehandling for alle koronarammede bedrifter