Disse vil bli ny rektor ved Sommerlyst skole

foto