– Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

foto