Det er ikke lett å ta innover seg hva en «investeringsbudsjettoveskridelse» på 206 millioner kroner inneholder. Spesielt ikke når man sammenligner med kommunens totale låne- og investeringsbudsjett – som er på nesten seks milliarder kroner. Da tilsvarer 206 millioner kroner 3,5 prosent av totalen.

Men 206 millioner kroner er mye penger, som kunne ha blitt brukt til mange nyttige formål.

Mulige investeringer

iTromsø har satt sammen en liste over ting som kunne blitt finansiert delvis eller i sin helhet av pengene som nå svever i det blå.

 • Det ville vært mulig å oppruste Alfheim svømmehall. Ifølge kommunale beregninger vil dette koste 120 millioner kroner.

LES OGSÅ: For 206 millioner kroner kunne man sendt halve byen til syden i ei uke

foto
ALFHEIM: Oppussing av den gamle svømmehallen på Alfheim er beregnet til å koste 120 millioner kroner.
 • Man ville kunne utvidet Otium med 1/4. Bo- og servicesenteret i Tromsdalen er kostnadsberegnet til 785 millioner kroner. 206 millioner kroner tilsvarer 36 omsorgsboliger. Med 40 prosent støtte fra Husbanken ville kommunen kunnet bygge 50 nye omsorgsboliger.

foto
OTIUM: En fjerdedel av kostnadene for Otium i Tromsdalen kunne ha vært dekket med overskridelsen på 206 millioner kroner.
 • Kommunen kunne kjøpt og pusset opp fem Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter. Det gamle vanførehjemmet ble kjøpt for 16 millioner kroner og pusset opp for 24 millioner kroner– og inneholder 25 plasser.

foto
VANFØREHJEMMET: Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter kostet kommunen 40 millioner kroner i innkjøp og oppussing. For 206 millioner kroner ville man kunne få fem slike.

Skoler og barnehager

 • Man kunne finansiert halve Tromstun skole – som kostet cirka 350 millioner kroner til tross for overskridelser.

foto
TROMSTUN: Halve nyskolen på Krøkebærsletta kunne ha vært finansiert med 206 millioner kroner.
 • Man kunne betalt for halve Sommerlyst skole – som kostet cirka 355 millioner kroner.

foto
Nye sommerlyst skole. Foto: Tromsø kommune

Det er ikke barnehagemangel i Tromsø i dag, men om bare få år vil det på nytt trengs investeringer i nye barnehager.

 • For 206 millioner kroner kan man bygge fire Kvamstykket barnehager. Det er byens største barnehage med seks avdelinger og plass til nesten 100 barn.

Boliger for vanskeligstilte

Tromsø har stor boligmangel. Økonomisk, sosialt og medisinsk vanskeligstilte har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Dersom kommunen eller private vil bygge utleieboliger og tilby disse til vanskeligstilte, får man støtte fra Husbanken.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: «Røde tall for de rød-røde – episode 238»

I kommunens investeringsbudsjett er det satt av 240 millioner kroner til dette formålet.

 • For 206 millioner kroner kan man bygge eller kjøpe 30 flunkende nye eneboliger på 200 kvm – inkl tomt. Gjennomsnittsprisen for en slik bolig i Tromsø er på litt over seks millioner kroner. Med 35 prosent støtte fra Husbanken blir antallet cirka 40.

 • Kommunen kan bygge eller kjøpe 60 leiligheter på 65 kvm – inkludert prosjektkostnad. Gjennomsnittsprisen for en slik leilighet er på cirka 3,6 millioner kroner. Med 35 prosent støtte fra Husbanken blir antallet cirka 80.

Idrettsanlegg

Tromsø trenger et idrettsløft – og for 206 millioner kroner ville man kunnet:

 • Anlagt 28 kunstgressbaner à 7,5 millioner kroner. Med tippemidler – som utgjør 1/3 av kostnadene – ville man kunnet anlegge 42 kunstgressbaner.

foto
HAMNA: Med hjelp av tippemidler kunne de 206 millionene vokst til 300 millioner – og mange kunstgressbaner og fotballhaller ville kunne bygges.
 • Man kunne ha bygget 12 fotballhaller à 18 millioner kroner. Med 33 prosent støtte via Norsk Tipping ville man kunnet få 16.

 • Totalkostnaden for Charlottenlund Aktivitetspark var på cirka 10 millioner kroner. For 206 millioner kroner ville man kunne få 20 slike parker...