Varslet retter seg mot FpUs 1. nestformann Kristian Eilertsen, som i perioden 2012 til 2016 var fylkesleder i Troms FpU.

Hendelsene skal ha startet i 2014, da varsleren var 13 år og Eilertsen var 20 år. Overfor iTromsø avviser FpU-nestformannen påstandene i varselet.

iTromsø har snakket med den nå 17 år gamle kvinnen som står bak varslet. Hun var aktiv i Troms FpU mens Eilertsen var leder i fylkeslaget, men hun har senere meldt seg ut av ungdomspartiet. I begynnelsen av januar i år varslet hun FpU om flere tilfeller av seksuell trakassering i perioden 2014 og 2015.

– Der og da skjønte jeg ikke at det jeg opplevde var galt. Jeg følte meg veldig privilegert som fikk oppmerksomhet fra en eldre person i organisasjonen, og at han i det hele tatt ville prate med meg. Jeg innså ikke hva han gjorde mot meg før i ettertid. Aldersforskjellen og maktposisjonen hans gjorde det helt uakseptabelt, sier hun til iTromsø.

foto
VARSEL: Fremskrittspartiet behandler en varslersak om seksuell trakassering rettet mot nestlederen i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon, Kristian Eilertsen. Overfor iTromsø avviser FpU-nestformannen påstandene i varselet.

– Maktmisbruk

Hun forteller om flere opplevelser av det hun beskriver som seksuell trakassering og maktmisbruk fra FpU-toppens side.

– Kristian inviterte meg gjentatte ganger til hotellrommet hans når vi var på møter. Noen ganger bare for å prate, men andre ganger var det andre ting i gjære. Han utsatte meg aldri for overgrep, men han opererte alltid i en gråsone. Det går på måten han ordla seg, berøringer og hvor han la hendene sine på meg. Det var ikke greit, sier hun.

– En gang hadde han ei jente på fanget og sa ”nå kommer du deg kanskje inn i fylkesstyret”. Det var flere sånne hendelser. Det var ment som spøk, men måten han oppførte seg på, gjorde at det ble oppfattet som alvor, sier hun.

iTromsø har vært i kontakt med kilder i FpU som støtter oppunder kvinnens opplevelser.

Kristian Eilertsen ble valgt som nestformann i FpU sentralt i april 2016. Eilertsen er også folkevalgt som kommunestyrerepresentant i Harstad kommune, og han har erfaring som trainee i Frps stortingsgruppe.

MeToo

Den kvinnelige varsleren forteller at MeToo-kampanjen har påvirket henne til å melde fra om hva hun har opplevd.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe. Men MeToo-kampanjen gjør at jeg får vondt av tanken av å bare la dette passere uten å si ifra. Jeg kunne ikke la være å si det med tanke på de andre jentene som ennå er med i organisasjonen. Hvis jeg ikke sa noe, kunne jeg ikke levd med meg selv, sier hun.

Nå etterlyser hun at FpU og Frp tar grep. Hun mener Eilertsen ikke kan fortsette som nestformann i ungdomsorganisasjonen.

– Det ville vært svært uansvarlig. Jeg føler at jeg har blitt tatt på alvor når jeg har snakket med FpU, og jeg har fått tilbud om psykolog. Men jeg ser ingen endring i organisasjonen. Det har gått altfor lang tid siden jeg varslet, uten at de har gjort noe med saken, sier hun.

Avviser påstandene

Kristian Eilertsen ble først mandag kveld gjort kjent med varslerens identitet fra Frps organisasjonsutvalg. Han avviser alle påstandene i varslet.

– Jeg stiller meg avvisende til påstandene. De forhold som beskrives kjenner jeg meg ikke igjen i. Min rolle ovenfor henne har vært som leder og mentor, og jeg forsøkte å ivareta denne rollen da jeg var fylkesformann i FpU. Jeg avviser at jeg har berørt henne på upassende måter. Det er en ganske spinnvill påstand, sier Eilertsen til iTromsø.

Eilertsen avviser også at han regelmessig skal ha invitert henne på sitt hotellrom under møter. Han sier at de to har vært alene på hans hotellrom ved to anledninger, men at de da kun skal ha snakket om politikk og det han omtaler som ”hennes adferd”.

– Det har vært problematiske og alvorlige ting med henne som medlem som jeg måtte ta tak i da jeg var leder. Og det var flere problematiske hendelser mellom henne og andre medlemmer. Dette har også andre vært involvert i håndteringen av.

– Har det vært episoder der du har hatt jenter på fanget og sagt at de kunne få en fremtid i partiet?

– Nei, det vil jeg kategorisk avvise.

Eilertsen har ennå ikke lagt fram sin versjon for Frp.

– Jeg ser fram til å legge fram min versjon for Frps organisasjonsutvalg. Jeg mener de problematiske forholdene med henne da hun var medlem i FpU underbygger min versjon.

– Gjør det hennes varsel mindre reelt?

– Jeg avviser alle påstandene hennes om seksuell trakassering og maktmisbruk. Jeg registrer at de påstandene kommer nå, men hun sendte meg en melding og gratulerte meg da jeg ble valgt til sentralstyret i FpU.

– Jeg har sagt mitt

Varsleren sier at hun ikke er overrasket over at Eilertsen avviser påstandene hennes.

– Det kom ikke som et sjokk, og jeg var jeg forberedt på at han ville benekte alt. Han kan nekte så mye han bare vil, men jeg har sagt mitt, og det er det som betyr noe. Jeg har ingen grunn til å lyve om dette. Så er resten opp til organisasjonsutvalget og FpU, sier hun.

Mottatt varsel

Generalsekretær i FpU Tonje Lavik håndterer sakene for organisasjonen. Hun opplyser at de har mottatt flere varsler om seksuell trakassering, uten å ville kommentere de enkelte sakene eller hvem det er blitt varslet om.

– Vi har mottatt varsler i kjølvannet av Metoo. Vi følger våre retningslinjer, så vi har informert moderpartiet og Frps organisasjonsutvalg som nå håndterer disse sakene, sier Lavik.

– Skal være trygt

Generalsekretæren oppfordrer varsleren fra Troms til å ta kontakt med Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg eller direkte kontakt med henne, ettersom varsleren mener partiet bruker for lang tid i håndteringen av saken.

– Det er mange hensyn å ta i varslingssaker, både for varsler og den det varsles mot. Men vi etterstreber å håndtere sakene på raskest og best mulig måte. Det er vanskelig å kommentere varsler generelt, men jeg har tiltro til organisasjonsutvalget, sier Lavik.

– Det skal være trygt å være med i FpU, og jeg håper at dersom det er noen som ønsker å snakke med noen, eller har opplevd noe ubehagelig, så kan de ta kontakt med meg eller andre i FpUs ledelse.

Suspensjon

Kristian Eilertsens oppførsel i ungdomsorganisasjonen har også tidligere vært et tema. I fjor vår behandlet sentralstyret en sak om hans oppførsel. Saken den gangen skal ikke ha handlet om seksuell trakassering, men om lederstil og uakseptabel oppførsel mot medlemmer.

Sentralstyret konkluderte med å suspendere Eilertsen fra organisasjonen i to år, men vedtaket ble anket og gjort ugyldig i landsstyret i juni.

FpUs landsstyre består av lederne i de ulike fylkeslagene i FpU, ledertrioen i organisasjonen samt to representanter fra Frp. iTromsø kjenner til at kun én av Frps representanter deltok på møtet som omgjorde Eilertsens suspensjon – stortingsrepresentant Ulf Leirstein.

Eilertsen vil ikke kommentere suspensjonssaken, men viser til FpUs generalsekretær.

– Vi har hatt en sak om et medlem i sentralstyret med bakgrunn i organisasjonskultur. Konklusjonen til sentralstyret ble anket til landsstyret, og landsstyret var ikke enig med sentralstyrets vurdering, sier generalsekretær Tonje Lavik i FpU.