Lederne for Nord- og Sør-Korea skal drøfte atomvåpen og plante tre for fred

foto