Nå er det overlevert, dokumentet som skal danne grunnlag for innføringen av bompenger i Tromsø.

Fredag ved lunsj ga administrasjonssjef Britt Elin Steinveg en solid papirbunke til ordfører Kristin Røymo med en klar anbefaling. Det er sluttrapporten til styringsgruppa "Tenk Tromsø" som har utredet Tromsøs fremtidige trafikk- og miljøløsninger.

– Det er uhyre viktig at vi får vedtatt dette politisk slik at vi kan komme i forhandlinger om byvekstavtalen med staten, sa Steinveg.

Tøffe forhandlinger

Ifølge Steinveg er byen helt avhengig av å få på plass en samferdselspakke – helt enkelt for å klare målet om nullvekst, og for å få en fungerende infrastruktur når byen vokser.

Saken går nå videre til byutviklingskomiteen som skal behandle saken i neste uke – og til kommunestyret som skal fatte endelig vedtak den 22. november. Dessuten skal fylkestinget behandle saken i sitt desembermøte.

– Jeg håper at alle de åtte partiene som var med på bompengeforliket blir enige. Det er viktig at avtalen blir langsiktig og at den står seg over de neste valgene, sier Kristin Røymo.

Hun sier at fram til politisk behandling så skal partiene forhandle om hvor man skal lande med tanke på innkrevingslengde, totalramme og profil.

Vil ha 20-årsløsning

I administrasjonssjefens saksfremlegg listes tre alternativer til bompengepakker.

Felles for alle er at bompengesatsen settes til henholdsvis 10 og 30 kroner avhengig av om man kjører i rushtiden eller ei.

Det som skiller dem er imidlertid lengden på innkrevingsperioden, samt statens og fylkets andel i spleiselaget.

• I administrasjonssjefens foretrukne forslag skal bompengene kreves inn i 20 år – noe som vil gi bompengeinntekter på 5,4 milliarder kroner og en totalramme på 8,6 milliarder kroner.

• De to andre alternativene er på 17 og 15 år – noe som vil gi inntekter på henholdsvis 4,5 og 4,0 milliarder kroner med en totalramme på 8,0 milliarder kroner.

Høyre kritiske

Det vil ikke bli enkle forhandlinger. Allerede under fremleggelsen kom det fram at Høyre mener innkrevingstiden er for lang.

– For oss i Høyre blir det veldig vanskelig å si ja til å kreve inn 5,4 milliarder kroner. Vi har en smertegrense for hvor mye vi kan kreve inn fra bilistene, sier Erlend Svardal Bøe, gruppeleder i partiet.

I bompengeforliket ble man enige om maks 3,5 milliarder kroner i bompenger. De foreslåtte 4,0 milliardene i administrasjonssjefens forslag 2 og 3 kan være spiselig for Høyre.

– Jeg skjønner at forutsetningene kan endres når man får finregne på ting, men vi synes at 5,4 er altfor mye, sier Bøe.

Han mener at man må prioritere i tiltakslisten.

– For oss er det viktig at man får inn ny Kvaløyaforbindelse tidlig i prosjektperioden, sier han.

45-punkts liste

De politiske partiene skal som sagt blir enige om nivå, men de skal også bli enige om en prioriteringsliste over tiltak som skal gjennomføres.

Administrasjonssjefen presenterte en liste med 45 forskjellige tiltak som skal gi nullvekst i biltrafikken.

– Denne lista er i bevegelse, og skal være gjenstand for forhandlinger mellom partiene, sier Røymo.

Blant tiltakene kan nevnes ny Kvaløyaforbindelse, ny Tverrforbindelse i tunnel, samt en rekke nye kollektivtraseer, gang- og sykkelveier og andre trafikksikringstiltak.

Skal i nye forhandlinger

– For meg vil det være viktigst å få på plass nye kollektivtraseer fra de største bydelene. Dessuten vil jeg prioritere sikre gang- og sykkelveier, sier Røymo.

Når politikerne er blitt enige om bompengenivå, samt prioriteringsliste vil kommunen gå i direkteforhandlinger med staten og fylkeskommunen.