Etter nesten fem tiår som flybussoperatør til og fra flyplassen på Langnes mistet Cominor retten til å bruke holdeplassene nærmest terminalbygget.

Etter en anbudskonkurranse i regi av Avinor Tromsø var det Bussring som overtok bruksretten til holdeplassene, og Cominor ble kastet ut.

Les også: En 40-50 år gammel æra er over for Cominor/Tromsbuss

Tapte konkurranse

– Etter at flybussavtalen har rullet og gått i flere tiår, kom vi til at det var på tide å få dette inn i et konkurransedyktig mønster. Det endte med en avtale til Bussring AS, uttalte kommersiell direktør ved flyplassen, Ivar Schrøen, til iTromsø den gang.

Cominor har imidlertid fortsatt å kjøre flybuss til og fra Langnes, men fra et langt mindre tilgjengelig sted.

foto
LOVLIGHETSKONTROLL: Administrerende direktør i Cominor, Hege Pedersen, ville ha lovlighetssjekk på vedtaket om å kaste ut Cominor.

– Vi har brukt holdeplasser nedenfor terminalbygget, men det er jo selvfølgelig en ulempe at vi ikke kan ta opp passasjerer nærmest utgangen, sier administrerende direktør Hege Pedersen til iTromsø.

Les også: Denne feilen gjorde at flybussen i Tromsø ble gratis

Ville ha kontroll

I etterkant av at selskapet hadde tapt bruksretten til de mest attraktive holdeplassene varslet Cominor at man ville klage på vedtaket.

Argumentet var at Avinor ikke hadde rett til å nekte dem adgang, ettersom veien var åpen for buss og taxi.

– Hvis ikke vår flybuss får kjøre til terminalbygget, blir det veldig vanskelig å drive flybussvirksomhet, sier Pedersen.

Cominor kontaktet derfor Tromsø kommune tidligere denne måneden for å få en lovlighetsprøving av vedtaket om å nekte busselskapet.

Ikke offentlig vei

Nå har kommunen endt på en konklusjon som ikke er godt nytt for Cominor.

– Tromsø kommune har vurdert saken, og det er konkludert med at veisløyfen som går opp til og langs terminalbygget ikke er å anse som offentlig trafikkareal, skriver Sten Jarle Jensen ved Byutvikling i et svar til Cominor.

Nettopp det at veien ikke er å regne som offentlig, gjør at kommunen ikke har myndighet til å forlange at Cominor får lov til å kjøre der.

Han fortsetter:

– Tromsø kommune er ikke vedlikeholdsansvarlig på denne veien, og den kan heller ikke anses som offentlig med at området reguleres trafikalt av flyplassen selv, skriver Jensen.

foto
SIER NEI: Ivar Schrøen vil ikke slippe til Cominor på rampen utenfor terminalbygget på Langnes.

Kommersiell direktør Ivar Schrøen sier til iTromsø at det er samme fortolkning som Avinor har hatt hele veien.

– Vi er trafikkregulerende myndighet for hele terminalområdet, både for privat trafikk, taxi og buss, sier han.

Han sier at det derfor ikke vil bli aktuelt å slippe inn Cominor på den øverste sløyfen de neste fem årene – en ordning som man eksempelvis har på Værnes, der Værnesekspressen og Nettbuss har holdeplass 20 meter fra hverandre.

– Nei, Cominor får ikke komme inn for å drive flybussvirksomhet. Det er det Bussring som har lov til, sier han.

foto
SIER NEI: Ivar Schrøen vil ikke slippe til Cominor på rampen utenfor terminalbygget på Langnes.