Stanser omstridte utbyggingsplaner - sier nei til 17 etasjer høyt hotell på kaipromenaden