Slik vil politikerne gjøre Tromsø tryggest mulig: – Alle må være oppdaterte