– Det er på bakgrunn av tre forhold, sier Wilhelmsen til Nordlys.

Han viser til sabotasje mot gassledningene i Østersjøen, observasjoner av droner mot norske installasjoner og den siste beslutningen fra norske myndigheter om å nekte russiske fiskefartøyer tilgang til norske havner med unntak av tre.

– Vi må gjøre som ekte venner gjør, når de innser at selvbedraget har en sjelløs bunn. Vi sier ifra: Stopp denne krigen, heter det i et innlegg i Nordnorsk debatt undertegnet ordføreren og representanter fra SV, Sp og MDG.

Mandagens pågripelse av en person i Tromsø som er mistenkt for å være russisk spion, har ifølge ordføreren ikke hatt noen innvirkning på beslutningen.

– Nei, dette er noe vi har diskutert i noen uker. Nå vil vi ta det opp i kommunestyret onsdag, så håper vi på bredest mulig oppslutning, sier Wilhelmsen.