Voldsepisoden skjedde natt til 30. oktober i fjor høst og mannen i 30-årene døde halvannen måned senere på sykehus.

Under rettssaken fremholdt 19-åringen at han handlet i nødverge da han slo, skriver Nordlys.

Retten mener at tiltalte burde ha innsett at voldsutøvelsen kunne ha resultert i at døden kunne inntreffe. Retten anser likevel vilkåret for nødvergerett som oppfylt, men det er ikke straffriende.

– Retten har lagt til grunn at tiltalte gikk lenger enn det som var nødvendig og at han gikk åpenbart ut over det som var forsvarlig, heter det i dommen.

I tillegg til ubetinget fengsel må 19-åringen også betale 450.000 kroner i oppreisningserstatning til pårørende, samt erstatning for utgifter til gravferd.

19-åringens forsvarer, Anja Karin Hellander, sier til Nordlys at hennes klient er skuffet og preget over dommen, som ikke er rettskraftig. Ankefristen er to uker.