Kommunen har lånt 80 millioner fra bompengeselskapet: – Det er å kaste blår i øya på folk at det er mulig å stoppe