Utbygger har børstet støvet av stansede utbyggingsplaner – fremmer nytt forslag for blokker i fjæra i Kroken Vest