Tromsøværingene kan ikke kildesortere – 67 prosent av det som ligger i restavfallsposen kunne vært sortert ut

foto