Esrange Space Center i Kiruna i Sverige skjøt opp raketten mandag morgen for å gjennomføre et eksperiment om vektløshet. Raketten, som er ni meter lang og 1,6 tonn tung, fløy over landegrensen og 15 kilometer inn i Norge. Den landet i fjellet i Målselv, ikke langt unna Dividalen nasjonalpark, skriver Folkebladet.

Norske myndigheter opplyser til NTB at de ser svært alvorlig på saken.

– Et nedfall av en slik rakett er en veldig alvorlig hendelse som kan medføre stor skade. Når en slik grensekrenkelse skjer, er det avgjørende at de ansvarlige umiddelbart informerer relevante norske myndigheter gjennom de rette kanalene, sier pressetalsperson Ragnhild Haland Simenstad i UD.

UD opplyser videre at de ikke har mottatt en formell beskjed fra svenske myndigheter om hendelsen.

– Vi er ikke kjent med bakgrunnen for hva som har skjedd, og heller ikke om det har oppstått skader på omgivelsene. Vi noterer at det ansvarlige selskapet i en pressemelding viser til at arbeidet for å berge vrakgods er i gang.

UD understreker at arbeid på norsk territorium for å berge vrakgods etter en slik hendelse ikke kan skje uten tillatelse på forhånd fra norske myndigheter.

– Vi legger til grunn at det respekteres, sier Simenstad

UD skriver at vrakdeler fra slike raketter kan være forurenset med rakettdrivstoff eller andre giftige materialer, og at det derfor er viktig at uvedkommende holder seg unna vrakstedet.