Medier: Sveriges havarikommisjon ber om at gravfreden for Estonia heves

foto