Kultur, idrett og frivillighet får 1,85 nye krisemilliarder fra regjeringen