Aksjonærer i Norwegian sier ja til nye krisefullmakter

foto