Besøksstopp ved Haukeland og Haraldsplass i Bergen

foto