Fredag den 16. juli 1937 var det særlig én sak som preget Bladet Tromsø. Hele avisens forside var satt av til hendelsen: statuen av Roald Amundsen skulle avdukes.

Fronten var dekket av en tegning av Amundsen på sokkel, og tittelen var «Byens nye silhuett».

Amundsen hadde et nært forhold til Tromsø - og startet flere reiser fra ishavsbyen.

Symbolsk

I lederen skrev redaktør Oscar Larsen følgende: «Når det ikke blev det store Ishavets epos i sten og bronse, som enkelte drømte om - nu med engang - så kunde intet enkelt menneske symbolisere utferdslengselen, dådskraften og selve Ishavet som nettopp Roald Amundsen» og «Han skal stå der også som et manende eksempel på manns vilje og manns evne. Han skal stå der og mane oss til stadig ny oppdriftsvilje for byen vår».

Videre var det satt av ei hel side til Amundsen (og med tanke på at hele avisen på denne tiden var på kun åtte sider, kan man tenke seg hvor viktig saken var).

Utkast

Allerede den 14. desember 1928 - omlag et halvt år etter at sjøflyet «Latham» styrtet med Amundsen om bord - ble det nedsatt en komité til reising av et Roald Amundsen-minne i Tromsø. I 1934 ble det nedsatt en jury som skulle vurdere ulike utkast, og billedhugger Carl E. Paulsens forslag ble til slutt valgt. 17. mai 1937 ble grunnstenen for monumentet endelig satt ned på plassen på Prostneset, som Tromsø kommune hadde stilt til rådighet. Avdukingen den 16. juli samme år skjedde på det som ville vært Amundsens 65-årsdag.

Statuen er i bronse, er tre meter høy og veier 750 kilo. Med sokkelen er hele monumentet 5,92 meter høy. Støpingen av statuen skjedde ved Kristiania Kunst- og Metall-støperi, mens trappen og sokkelen ble utført av Tromsø stenhuggeri.

Tilsammen kom prislappen på cirka 17.000 kroner, og pengene kom fra innsamlinger både i Tromsø, Norge og utlandet- særlig USA. Da statuen skulle avdukes manglet man enda et par hundre kroner for at den skulle være fullfinansiert.

– Verdig

Lørdag 17, juli 1937 skrev Bladet Tromsø om avdukingen dagen før: «Stort enklere kunde det neppe ha vært. Men heller ikke verdigere! Det var som en vidunderlig høitidsstund nede på Prostneset i går middag. Når en så utover den tusentallige menneskemasse som fylte gatene ned til den nye park, på kaiene, i vinduer og tak på Sjøfartsbygningen, Sagatun og Posthuset og T.F.D.S. og på den fyldige faneborg ved parkfoten - og selve festplassen kranset av grønne plener og norske flagg og nederst ved Latham-minnesmerket den franske trikolor - og i centrum Roald Amundsen selv, hyllet i det rene norske falg, som han hadde bragt lengst mot syd og lengst mot nord, ingens flaggheder er større en hans - i den tindrende høisommersol.»

Under avdukingen spilte Tromsø orkesterforening, og to mannskor sang, og det var Helmer Hanssen - Amundsens venn og ekspedisjonspartner - som fikk æren av å avsløre statuen for alle de oppmøtte.

foto
Foto: Arthur Sj‡¶tun