foto
Det er planlagt byggestart for den lavere boligblokken til venstre allerede i år. Foto: Multiconsult
foto
Parkområde. Foto: Multiconsult
foto
Området i nord (til venstre i bildet) vil være prioritert i byggefasen. Foto: Multiconsult
foto
Området i flyperspektiv. Foto: Multiconsult
foto
Foto: Multiconsult
foto
Foto: Multiconsult
foto
Foto: Multiconsult

I 2012 ble det 10.000 kvadratmeter store bygget som huser Eurospar og kontorer på Kræmer brygge realisert. De to blokkene med 96 leiligheter like sør for bygget som i 2013 hadde byggestart, er nå snart ferdigstilt, og i februar er det første bygget innflyttingsklart. Dette er bare starten på en storstilt plan for området ifølge Eirik Espejord, administrerende direktør i Kræmer Brygge AS, som forteller at de nedslitte arealene nå planlegges å bli et levende og urbant område.

Store planer

– Vi er litt ambisiøse, sier Espejord.

Og det kan han ha rett i. Planene er 110.000 kvadratmeter med boliger, næring, forretning og uteareal, etter at et vannområde skal fylles ut i Tromsøysundet. Noen av disse boligblokkene er planlagt å være 52 meter høye, med utsikt over Tromsøysundet.

Den totale kostnaden for hele prosjektet ligger på et sted mellom tre til fire milliarder kroner.

– Vi tenker en bydel der det bor masse mennesker som både kan jobbe, handle og ha barna sine i barnehage i området, sier Espejord.

Nytt område

Stakkevollvegen skal oppgraderes betydelig. I kommunedelplanen for Stakkevollvegen er det planlagt at områdets rolle skal fungere som en sammenbinding mellom sentrum og Breivika, gjennom en urbanisering av området langs veien. Kræmer Brygge er bare en del av dette. Trofi-bygget ble nylig klart, det nye politihuset skal være klart i løpet av 2015, og på Bjørnstranda, mellom Esso-tomta og Trofi, er det også planlagt næringsbygg og boliger.

Tromsø vokser

Espejord forteller at Kræmer Brygge nå tenker fremover. I dag er det omtrent 74.000 innbyggere i Tromsø. Byen vokser, og det er forventet at det vil være 120.000 innbyggere 30 år fram i tid.

– Vi må få en tettere by, og vi må satse på kollektivtrafikk, sier Espejord, som har et håp om at folk som bosetter seg på Kræmer Brygge vil bruke bilen mindre.

De ønsker å tenke miljøvennlig under utbyggingen og etter ferdigstillingen av området.

– Vi tenker miljøbevisst, gjennom produksjon av fornybar energi på området, sier Espejord.

En viktig del av miljøsatsingen er kollektivtrafikken. Allerede nå er Stakkevollvegen preget av kollektivtrafikk, men med større utbygging må også trafikken forbedres. I Tromsøpakken 3, som staten, fylkeskommunen og kommunen står sammen om, er blant annet kollektivtrafikken prioritert. Målet er at Tromsø skal bli mer miljøvennlig i forhold til transport.

– Når?

Allerede i år vil Kræmer Brygge starte utbyggingen av nok en boligblokk på området. Denne vil ligge nord på det planlagte området, bak Eurospar Kræmer, og vil inneholde 45 boligenheter. Etter det er det usikkert hvilket bygg som blir neste, men utbyggingen er planlagt å starte i 2016. Det er det nordlige området som vil bli prioritert, og totalt vil dette området inneholde inntil 250 boligenheter.

– Målgruppen i prosjektet er alle, bortsett fra dem som vil bo landlig. Både studenter, pensjonister og urbane familier, sier Espejord.

Helt siden rundt år 2000 har Kræmer Brygge AS ruget på prosjektet om den nye bydelen. De siste årene har de jobbet intenst, og det er usikkert når hele bydelen vil være klar.

– Vi har noen kontroversielle planer som er nye for Tromsø og som krever omregulering, så vi er forberedt på at utbyggingen vil gå over mange år, sier Eirik Espejord.

foto
Området i flyperspektiv. Foto: Multiconsult
foto
Eirik Espejord. Foto: Tom Benjaminsen