Sterke salgstall for James Comeys Trump-kritiske bok

foto