KrFU til kamp mot homoloven med en stemmes overvekt