Uvisst hvilken sak som kommer først fra de blåblå

foto