Kraftig vind og mye nedbør østafjells søndag

foto