Det melder Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding tirsdag.

De som har fått tilbud i førsteinntaket, har fått varsel på SMS om å logge seg inn med elektronisk ID for å sjekke og svare på tilbudet. Svaret må gis senest i løpet av fredag 15. juli.

Ungdomsrett

Førsteinntaket er gjort for søkere med ungdomsrett. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i andreinntaket, som gjøres i uke 29/30. Det vil da bli sendt ut nytt SMS-varsel, heter det i pressemeldingen.

Totalt har 7.817 søkere med ungdomsrett fått tilbud om plass på videregående skole gjennom førsteinntaket. 3.494 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 4.251 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogramområdene. I tillegg er 72 ungdommer tatt inn på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Til fylkeskommunale skoler i Troms er det 5.607 som har fått et tilbud: 2.382 på yrkesfag, 3.168 på studiespesialiserende og 57 på innføringstilbud.

Mange søkere fra Troms og Finnmark får i tillegg tilbud på landslinjer og tilbud i andre fylker eller på statlige og private skoler i fylket.

De fleste får plass

Totalt har 90 prosent av ungdomsrettssøkerne fått oppfylt sitt første ønske. Erfaringsmessig øker denne andelen etter at andreinntaket er klart. Innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har 83 prosent fått oppfylt sitt førsteønske og innen de studieforberedende utdanningsprogrammene har 96 prosent fått oppfylt sitt førsteønske.

Noen ungdomsrettssøkere står fortsatt uten tilbud etter første inntak, men alle er garantert et tilbud før høstens skolestart.

Inntakskontoret gjør ikke endringer i søknader etter førsteinntaket 8. juli. I andreinntaket, uke 29/30, får ungdomsrettssøkere på venteliste nytt svar. Da får søkere med voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett også svar.

Skolene overtar inntaket i uke 31/32 og søkere kan da ta kontakt med skolen de ønsker seg til og bli satt på venteliste der.