Fraværskrise i skolene og barnehagene i Tromsø. Nå søker kommunen hjelp: – Pensjonister er velkommen

foto