Kommunen gir én krone pr. tromsøværing til Ukraina-støtte

foto