Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 2,11 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 53,6 øre. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 4,33 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil søndag ligge på 1,33 kroner per kWh. Det er 60,8 øre høyere enn på lørdag og 66,6 øre høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm søndag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,76 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 89,6 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 45,3 øre.

Den laveste kWh-prisen søndag blir mellom klokken 8 og 9 på morgenen i Nord-Norge, da på 31,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 63,6 øre og Midt-Norge 61,1 øre.

Fredag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,13 kroner per kWh og 17,03 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,047 kroner per kWh og 14,1 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.