Folkehelseinstituttet (FHI) mente 14.000 elever risikerte forverring av psykiske utfordringer dersom streiken fortsatte, melder NRK.

Bekymringene fremgår i en rekke rapporter som ble levert til regjeringen den siste uken før streiken ble avblåst. Det kom bekymringsmeldinger fra både foreldre, elever, helsepersonell og skoleledere rundt om i landet mens streiken pågikk.

Lærerstreiken startet i juni og ble trappet opp ved skolestart i august. Streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd 27. september, etter fire måneder. Det er den lengste lærerstreiken som har vært i Norge, og over 8.000 lærere har vært ute i streik.

Om lag 70.000 barn og unge var berørt av streiken da regjeringen grep inn, anslår Utdanningsdirektoratet. Det omfatter 50.000 elever i grunnskolen og 20.000 elever i videregående skole.

I pressemeldingen fra regjeringen på kvelden 27. september forklarte arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) lønnsnemnda med at en fortsatt streik ville gi alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge. Hun var spesielt bekymret for opplæringen til elevene, for utsatte barn og unge, og deres psykiske helsetilstand.