Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 3,9 øre høyere enn tirsdag og 10,5 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele oktober endte på 27,1 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen onsdag på 34,6 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 5,7 øre høyere enn tirsdag og 15,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 51,08 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 22,1 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.