Av: Jørn K. Myreng

Kjørte 26 km/t over fartsgrensen i Kvalsundtunnelen