For første gang over 100.000 innlagte koronapasienter i USA