Ingen endringer i trusselbildet i Norge etter knivangrep i Nice