Oslo utsetter dobling av bomtakstene for elbil

foto