Petroleumstilsynet fant flere avvik før brannen på Melkøya

foto