Fagmiljø vil ha egen poliklinikk for utredning av flåttbåren sykdom

foto