Kraftig vind og tørt vær liv styrker skogbranner i California

foto