Bilder av drept 16-åring spres på nettet i Sverige

foto