NATO-sjefen mener europeiske land må bidra mer

foto