WHO: – Tobakksbruk koster 1000 milliarder dollar årlig