Drapssiktet møtte ikke til fengsling i Tromsø

foto