Kapp-drapet: Faren følte at sønnen hadde makt over ham

foto