Arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i desember

foto