Tallet på smittede og døde av koronaviruset stiger i Iran

foto