Avinor setter av en halv milliard til fremtidig miljøopprydding

foto