Anklages for politisk motivert skifte av styreleder